Navigatie

Win €50 shop budget!


Heb je de afgelopen maanden hippe schoentjes of een hippe schooltas gekocht? Haal dan snel je mooiste glimlach of je gekste bek uit de kast, maak een leuke foto met je nieuwe aankoop duidelijk in beeld en stuur deze naar info@hippeschoentjes.be. Vermeld zeker je naam en leeftijd in je mail zodat we weten wie je bent!   Uit alle inzendingen kiezen we elke maand dé leukste foto, de winnaar ontvangt een waardebon t.w.v €50!

Wedstrijdreglement

1. Opdracht

 • maak een leuke foto van jezelf met je schoenen of andere aankoop duidelijk in beeld
 • mail de foto naar info@hippeschoentjes.be met vermelding van naam en leeftijd van het "model"

2. Voorwaarden voor de foto

 • het aangekochte artikel moet duidelijk in beeld zijn en moet aangekocht zijn bij hippeschoentjes.be (de afgelopen 3 maanden)
 • het is niet toegelaten tweemaal met dezelfde foto deel te nemen

3. Deadline 

 • foto's moeten ingestuurd worden uiterlijk om 12u de laatste dag van elke maand

4. Duur van de actie

 • deze actie loopt het hele jaar door

5. Bekendmaking winnaar

 • alle ingezonden foto's worden doorheen de lopende maand door ons op de facebookpagina van hippeschoentjes.be geplaatst
 • op de 1ste van de volgende maand kiezen de hippeschoentjes-madammen de leukste foto eruit, dit is de gelukkige winnaar!
 • de winnaar wordt via facebook bekend gemaakt en persoonlijk op de hoogte gebracht via mail
 • de winnaar ontvangt via mail een waardebon t.w.v. 50 euro 
 • de waardebon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar

6. Rechten

 • de deelnemer verklaart dat hij de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) t.a.v. de foto bezit en vrijwaart
 • de deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van al zijn intellectuele eigendomsrechten t.a.v. de ingezonden foto's 
 • de deelnemer doet hierbij afstand van alle vorderingen, nu en in de toekomst, op een materiële of andere vergoeding voortvloeiend uit het gebruik, de reproductie, publicatie of verkoop van de ingestuurde foto's , t.o.v. van hippeschoentjes
 • de deelnemer doet hierbij afstand van alle vorderingen inzake het publicatierecht, het portretrecht of vorderingen inzake de privacy wetgeving en verzaakt aan alle rechten op reproductie van het beeldmateriaal in gelijk welke vorm op gelijk welk tijdstip
 • alle gegevens, ontwerpen en realisaties van de deelnemer zullen eigendom worden van de aanbieder zonder enig recht van verhaal in hoofde van de deelnemer
 • iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch aan hippeschoentjes de toestemming tot publicatie van zijn of haar naam alsook zijn identifcatie als deelnemer aan deze wedstrijd
 • deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in . Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de hippeschoentjes nieuwsbrief
en ontvang de leukste promoties in je mailbox

Gelieve een correct e-mailadres op te geven.

Volg ons & deel

Volg ons ook op Facebook,
Pinterest & Instagram